Bok rekommendationer

Listan uppdateras när jag läst boken själv, och tror den är en pålitlig och  användbar för djurägare som en lärokälla. Tyvärr finns inte alla böcker på svenska. 

  • Turid Rugas: Lugnande signaler