Vi har ungar!

pennut.png

Våra valpar och ungar

Alla valpar och ungar lämnar oss kontrollerade av en veterinär, avmaskade, cippade, vaccinerade (valpar 1x och kattungar 2x), med en paket av nödvändiga saker och livslångt uppfödarstöd. Valparna och ungarna karaktärsbedöms när de är 6-8 veckor gamla, varefter de letar efter ett hem som passar deras karaktär. Kattungar lämnar föds hemmet vid 16 veckors - och valpar vid 12 veckors ålder.


Jag är glad om ägarna vill fortsätta att vara med kontakt och skicka ut nyheter och bilder. Ibland försöker jag hålla kull deitar och frågar övrigt om någon år intresserad av shown och där med möjligheten att träffa syskon och möjligtvis mamma.


Som uppfödare behöver jag för att utvecklas information om hur friska de är, hurdan är deras karaktär, hur har födslar gåt, hur har parningar gått, utställningar osv, så  jag mycket tacksam att höra om dem. De kommer att behövas så jag kan hitta lösningar för i mina framtida avelsval.


Jag försöker lämna kullens mest lovande valp eller unge till fodervärdar. Då kan jag hålla husdjurens nummer och miljö lämplig och fokusera mig bättre på varje individ. Jag hoppas för fodervärdar att bo vid lämplig räckhåll idealt nära,  maximum 1h kör resa från mig, då är det lättare att få allt och funka.